Ing. Jan Tkáčik, Ph.D.

Znalecké posudky, výkon funkce odborného lesního hospodáře, poradenství v lesnictví, zemědělská výroba

Znalecká činnost

Znalec jmenovaný Krajským soudem v Ostravě dle § 3 odst. 1 zákona 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, dne 10. května 2011 pro obory:

Reference:

Každoročně zpracovávány znalecké posudky pro orgány státní správy i občany.

Ekonomika

  • ceny a odhady pozemků (mimo stavebních), trvalých porostů (včetně lesních)
  • škody na lesních porostech
  • ekonomická odvětví různá, specializace lesní hospodářství

Lesní hospodářství

  • specializace pěstování a ochrana lesa
  • lesní výroba
  • těžba dříví
  • funkce lesa

fotka

 

Oměj tuhý moravský (Aconitum firmum ssp. moravicum), Kněhyně, Moravskoslezské Beskydy

Ing. Jan Tkáčik, Ph.D. | Jarcová 102, 756 24 Bystřička | +420 777 738 414 | vs.jan(at)post.cz           |  Přijezdová mapa k nám

© Copyright 2022 - Jan Tkáčik